Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Menu


Blog Templates Μελέτη και κατασκευή σύμφωνα με τις ανάγκες, τις προδιαγραφές και το σκοπό του Ιστολογίου. Βασισμένο στο προσωπικό σας γούστο και στις επιθυμίες σας.
Blog Backgrounds Μελέτη και κατασκευή σύμφωνα με προδιαγραφές του Ιστολογίου για να ταιριάζει με το περιεχόμενό του.
Blog Avatars, Banners Είναι το πρώτο και πιο σημαντικό στοιχείο.
Post Multimedia Μελέτη και κατασκευή με το περιεχόμενο του άρθρου. Αν σχεδιαστεί σωστά μπορεί να συμπληρώνει το άρθρο.
Menu, Buttons Μελέτη και κατασκευή τους για την καλύτερη περιήγηση μέσα στο Ιστολόγιο. Είναι μια ανάγκη που αναπτύχθηκε πρόσφατα.
Html Editing Επιπλέον κώδικας για την καλύτερη λειτουργία του, καθώς και για την προσαρμογή των λειτουργειών στις ανάγκες του Ιστολογίου.
Social Networking Απαραίτητο εργαλείο για την καλύτερη και ταχύτερη προώθηση του Ιστολογίου.
SEO, Analytics, Marketing Πρόσθετες αναλύσεις και μελέτες για μεθόδους κατάκτησης υψηλότερων θέσεων στις μηχανές αναζήτησης το ταχύτερο δυνατόν.

Press for more


Press for more


Press for more


Press for more


Press for more


Press for more


Press for more


Press for more